Obsługa Zgłoszeń

Moduł służy do zgłaszania błędów systemowych, sugestii dotyczących rozwoju systemu oraz zgłoszeń, dotyczących jakości świadczonych usług.

Moduł ten, to podstawowy kanał komunikacji między Klientem, a ISP-Audyt.

Za jego pośrednictwem można kierować dowolne zapytania, zarówno do obsługi księgowej, jak również do działu technicznego lub ogólnego.

Wątki dotyczące Klienta  są widoczne tylko dla niego oraz dedykowanych pracowników ISP-Audyt .

Ta forma kontaktu gwarantuje skuteczne dostarczenie wiadomości (w przeciwieństwie do wiadomości e-mail) oraz umożliwia pełny wgląd do historii zapytań (w przeciwieństwie do kontaktu telefonicznego), dlatego też jest ona preferowaną metodą komunikacji.

Użytkownik po wejściu do modułu ma możliwość inicjacji nowego zgłoszenia, dodatkowo widoczne są zgłoszenia wykonane oraz zgłoszenia, które zostały wysłane do doprecyzowania przez Klienta.