Rejestry Kadrowe

Moduł służy do  dwustronnego przekazywania dokumentów dotyczących usługi outsourcingu kadrowo-płacowego.

Dzięki modułowi  Klienci ISP-Audyt mają możliwość przekazywania wszelkich plików związanych z obsługą kadrowo-płacową.

Dodatkowo moduł jest narzędziem do zarządzania dokumentacją kadro-płacową Klienta wskazującym braki dokumentów kadrowych, które powinien dostarczyć klient (interaktywna check-lista z alertem przypomnień o termiach uzupełnienia) z podaniem obowiązujących terminów z opcją samodzielnego wprowadzania zdarzeń przez Klienta z poziomu systemu B2B, które miały miejscu w firmie w danym okresie np. zatrudnienie pracownika.

Po opracowaniu dokumentów przez ISP-Audyt, w module tym zostaną udostępnione Klientowi wszelkie dokumenty rozliczeniowe, które będą powstawały w toku obsługi Klienta.

Moduł ten jest podzielony na 3 zakładki:

  • Moje dokumenty
  • Pliki z działu kadr
  • Teczka kadrowa

Moje dokumenty

Zakładka ta pozwala Klientowi na przesłanie wszelkich dokumentów powstających w toku prowadzenia działalności gospodarczej, które wymagają opracowania pod kątek kadrowo-płacowym.

Użytkownik po wejściu do zakładki ma możliwość przesłania nowych dokumentów (również w formie paczki dokumentów), dodatkowo widoczne są dla niego wszystkie dotychczas przesłane dokumenty z oznaczeniem ich statusu oraz z podziałem na poszczególne miesiące kalendarzowe.

 

Przesłanie nowych dokumentów

Chcąc przekazać nowe dokumenty do opracowania, Klient wybiera przycisk ?Dodaj dokumenty?.

W tym momencie otwiera się widok umożliwiający zdefiniowanie jakiego typu dokument jest przekazywany.

Dostępne są wartości: umowy i aneksy, wniosek urlopowy, zwolnienie lekarskie,  dokumenty ZUS, dokumenty US, teczka pracownika.

Kolejnym krokiem jest wybranie z lokalnego katalogu pliku (plików), które mają być przekazane do opracowania.

Po wybraniu właściwych plików, użytkownik inicjuje ich  przekazywanie do działu HR poprzez kliknięcie przycisku ?Rozpocznij wysyłanie plików?.

Po pomyślnym przesłaniu, formularz wraca do widoku listy dokumentów, gdzie na górze listy widoczne są nowo dodane pozycje.

W momencie ich wprowadzenia do systemu kadrowo-płacowego, system zaktualizuje ich status na ?Wprowadzono do systemu?.

 

Pliki z działu kadr

Zakładka ta zawiera wszystkie raporty przekazywane do Klienta przez dział kadr ISP-Audyt.

Na podstawie tych raportów Klienci zapoznają się z naliczonymi listami płac wraz z emisją niezbędnych dokumentów, ewidencją i obliczonymi  wynagrodzeniami na podstawie umów zleceń i umów o dzieło, utworzonymi deklaracjami dla Urzędów Skarbowych PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-40, IFT-1, IFT-1R, PIT-R oraz wszystkimi wymaganymi przepisami ZUS deklaracjami rozliczeniowymi.

W momencie udostępnienia danego dokumentu, Klient otrzymuje powiadomienie mailowe o zapisaniu danego dokumentu w tym module a sam dokument  staje się dostępny do pobrania.

 

Teczka kadrowa

Jest to zakładka, w której są umieszczone standardowe formularze dokumentów do pobrania po stronie Klienta.

Po ich pobraniu i uzupełnieniu, klient będzie mógł przesyłać te dokumenty do opracowania przez Dział Kadr ISP-Audyt zgodnie z zapisami akapitu Przesłanie nowych dokumentów.