Rozliczenia

Moduł ten służy do prezentacji bieżących i historycznych rozliczeń pomiędzy ISP-Audyt i Klientem.

W momencie udostępnienia danego dokumentu (faktury), Klient otrzymuje powiadomienie mailowe o zapisaniu danego dokumentu w tym module, a sam dokument  staje się dostępny do pobrania.

W każdym momencie Klient może pobrać plik faktury, jak również dołączony do niej ewentualny załącznik.

Klient, który korzysta jednocześnie z usługi outsourcingu księgowości świadczonej przez ISP-Audyt,  nie będzie musiał ponownie przesyłać wystawionych faktur do księgowania.

Dokumenty są zapisywane w bazie dokumentów do księgowania w sposób automatyczny.

Każda z pozycji z listy przedstawiała odrębny dokument rozliczenia (fakturę), który jest możliwy do pobrania przez Klienta w formie PDF-a.

Po uiszczeniu opłaty za konkretne rozliczenie, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie ISP-Audyt, system automatycznie zaktualizuje status płatności, co jest widoczne w ostatniej kolumnie tabeli.