Składania Zamówienia

Moduł umożliwia podgląd aktualnie wykonywanych usług, usług archiwalnych oraz daje możliwość składania nowego zamówienia na usługi.

Aktualnie wykonywane zlecenia

Widok pozawala na weryfikację statusu zleceń, które są aktualnie wykonywane. Z tego poziomu Klient ma bezpośredni wgląd w zarządzanie zleconymi czynnościami pozwalając użytkownikowi na dynamiczne harmonogramowanie planu pracy oraz planowanie zasobów.

Nowe Zlecenie

Tworząc Zlecenie Klient określa rodzaj czynności, która zlecana jest do wykonania.  W zależności od rodzaju zlecanej czynności system sam dopasowuje formatkę pól do uzupełnienia, a w przypadku konieczności dostarczenia dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia ? system automatycznie zasygnalizuje  o konieczności dołączenia wymaganych dokumentów.

Dzięki automatyzacji procesu rejestracji zleceń w systemie, numer zlecenia będzie nadawany automatycznie, a zebrane i walidowane dane umożliwią automatyczną kalkulację wstępnego kosztorysu usługi.

Jeżeli zlecana czynność wykracza poza zakres posiadanej Umowy, system zakomunikuje o tym użytkownikowi, w efekcie czego po złożeniu zlecenia, po stronie ISP-Audyt zostanie sporządzona wstępna kalkulacja pracochłonności a następnie przedstawiona zostanie Oferta na jej realizację.

Po akceptacji oferty ze strony Klienta, zespół ISP-Audyt przystępuje do sporządzenia właściwej Umowy lub rozpoczyna realizację przedmiotu Zamówienia na podstawie samego Zlecenia.

Doprecyzowanie Zlecenia

W przypadku, jeżeli zakres zleconej czynności nie został jaśnie określony, pracownik ISP-Audyt ma pytania/wątpliwości, czy są inne podstawy do doprecyzowania, poprzez komunikację systemową, istnieje możliwość  przekazania zapytania do Klienta, który jest powiadamiany mailowo o konieczności doprecyzowania.

Po zalogowaniu się do systemu, Klient doprecyzowuje daną czynność, ewentualnie dołącza brakujące dokumenty i przesyła informacje ponownie do ISP-Audyt.