Słyż Łukasz

Łukasz Słyż

asystent biegłego rewidenta

lukasz.slyz@isp-modzelewski.pl

tel: (22) 517 30 70, wew. 240

fax. (22) 517 30 71