Stanisław Michrowski

Stanisław Michrowski
Wiceprezes Zarządu
Biegły Rewident nr ewidencyjny 10257

 

Absolwent SGPiS, Wydział Finansów i Statystyki, Kierunek Organizacja Przetwarzania Danych. Posiada wieloletnie doświadczeniu w przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych i audytów procesów w spółce oraz doradztwa w zakresie obsługi finansowo-księgowej i restrukturyzacji. Wysokiej  klasy praktyk w swojej dziedzinie. Pełnił funkcje m.in. Dyrektora Departamentu Analiz i Kontroli, czy Dyrektora Departamentu Zasobów Sieciowych pracując dla takich podmiotów, jak: Polkomtel SA, Kulczyk Holding SA, Exatel SA, czy Rentis SA. Uczestniczył i nadzorował m.in. takie procesy, jak łączenie spółek kapitałowych, audyt wewnętrzny procesów w spółkach oraz doradztwa w zakresie obsługi finansowo-księgowej i restrukturyzacji.

Stanisław Michrowski posiada  wieloletnie  doświadczenie w przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych i audytów procesów w spółce oraz doradztwa w zakresie obsługi finansowo-księgowej i restrukturyzacji. Wysokiej klasy praktyk w swojej dziedzinie.  

Pełnił funkcje m.in. Dyrektora Departamentu Analiz i Kontroli, czy Dyrektora Departamentu Zasobów Sieciowych pracując dla takich podmiotów, jak: Polkomtel SA, Kulczyk Holding SA, Exatel SA, czy Rentis SA. Uczestniczył i nadzorował m.in. takie procesy, jak łączenie spółek kapitałowych, audyt wewnętrzny procesów w spółkach oraz doradztwa w zakresie obsługi finansowo-księgowej i restrukturyzacji. 

 

  • Biegły Rewident wpisany na listę PIBR pod nr ewidencyjnym 10257.
  • Absolwent SGPiS, Wydział Finansów i Statystyki, Kierunek Organizacja Przetwarzania Danych.
 

Badanie jednostkowych i łącznych sprawozdań finansowych (wybrane projekty): Telewizja Polska S.A., Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytur Pomostowych, Miasto Stołeczne Warszawa 

 

Kontakt

kom: 602 708 707 

tel. + 48 22 517 30 70  

e-mail: stanislaw.michrowski@isp-modzelewski.pl