Stanisław Michrowski

Wiceprezes Zarządu
Biegły Rewident nr 10257

Absolwent SGPiS, Wydziału Finansów i Statystyki – Kierunku Organizacja Przetwarzania Danych. Posiada  wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych oraz audytów procesów w spółce, jak również doradztwa w zakresie obsługi finansowo-księgowej i restrukturyzacji. Jest  wysokiej klasy praktykiem w swojej dziedzinie .
W dotychczasowej pracy zawodowej pełnił m.in. funkcje głównego specjalisty ds. audytu wewnętrznego, Dyrektora Departamentu Analiz i Kontroli, czy Dyrektora Departamentu Zasobów Sieciowych pracując na rzecz takich podmiotów, jak: Polkomtel SA, Exatel SA, Kulczyk Holding SA, czy Rentis SA.

W ISP Audyt  odpowiada za realizację zadań we wszelkich  obszarach  aktywności  Spółki, a w szczególności  w obszarze  zadań  Departamentu Audytu.

Kontakt

kom: 602 708 707

e-mail: stanislaw.michrowski@isp-modzelewski.pl