Sylwia Mamak

 

 

Sylwia Mamak
Biegły Rewident
nr ewidencyjny 13480

 

Sylwia Mamak posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych – jednostkowych i łącznych, przeglądów sprawozdań finansowych.

Specjalizuje się w przeprowadzaniu badań jednostek sektora finansów publicznych.

 

  • Biegły Rewident wpisany na listę KIBR pod nr ew. 13480

 

Badanie jednostkowych sprawozdań finansowych (wybrane projekty): Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, jednostki Polskiej Akademii Nauk

 

Znajomość języków obcych: angielski

Kontakt
e-mail:  sylwia.mamak@isp-modzelewski.pl