Umowy i Aneksy

Jest to moduł, w którym prezentowane są wszelkie Umowy, które zostały zawarte pomiędzy Klientem a ISP-Audyt.

Moduł ten umożliwia również zawieranie nowych Umów i Aneksów.

Dzięki wbudowanej funkcjonalności podpisu elektronicznego wykorzystującego aplet, umożliwiający składanie i weryfikację zwykłego oraz bezpiecznego podpisu elektronicznego w formatach XAdES (w wariantach XAdES-BES, XAdES-T, XAdES-C).

Klient ma możliwość zawierania Umów on-line, dzięki czemu  czas podpisywania dokumentów jest skrócony do minimum.

System w przypadku zbliżania się terminu zakończenia Umowy będzie automatycznie wysyłał powiadomienia na adres mailowy Klienta z daną informacją oraz propozycją zawarcia kolejnej Umowy.