Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Kontrola zobowiązań podatkowych

Wśród naszych klientów znajdują się podmioty notowane na giełdzie, oraz podmioty świadczące usługi finansowe. W przypadku podmiotów notowanych na giełdzie przeprowadzamy przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych jednostki dominującej, spółek powiązanych oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej. Badania realizowane są przez zespoły doświadczonych, wyspecjalizowanych w określonych branżach biegłych rewidentów oraz ich asystentów. Dokonując badania stosujemy najefektywniejsze, wypracowane na podstawie sprawdzonych schematów, a przede wszystkim własnych bogatych doświadczeń, metody i techniki badania, oparte na ocenie ryzyk prowadzonej działalności przez jednostkę. Badania sprawozdań finansowych podzielone są na dwa etapy, tj.:

Stałe nadzory

Wśród naszych klientów znajdują się podmioty notowane na giełdzie, oraz podmioty świadczące usługi finansowe. W przypadku podmiotów notowanych na giełdzie przeprowadzamy przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych jednostki dominującej, spółek powiązanych oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej. Badania realizowane są przez zespoły doświadczonych, wyspecjalizowanych w określonych branżach biegłych rewidentów oraz ich asystentów. Dokonując badania stosujemy najefektywniejsze, wypracowane na podstawie sprawdzonych schematów, a przede wszystkim własnych bogatych doświadczeń, metody i techniki badania, oparte na ocenie ryzyk prowadzonej działalności przez jednostkę. Badania sprawozdań finansowych podzielone są na dwa etapy, tj.:

Opinie prawno-podatkowe

Wśród naszych klientów znajdują się podmioty notowane na giełdzie, oraz podmioty świadczące usługi finansowe. W przypadku podmiotów notowanych na giełdzie przeprowadzamy przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych jednostki dominującej, spółek powiązanych oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej. Badania realizowane są przez zespoły doświadczonych, wyspecjalizowanych w określonych branżach biegłych rewidentów oraz ich asystentów. Dokonując badania stosujemy najefektywniejsze, wypracowane na podstawie sprawdzonych schematów, a przede wszystkim własnych bogatych doświadczeń, metody i techniki badania, oparte na ocenie ryzyk prowadzonej działalności przez jednostkę. Badania sprawozdań finansowych podzielone są na dwa etapy, tj.:

Konsultacje

Wśród naszych klientów znajdują się podmioty notowane na giełdzie, oraz podmioty świadczące usługi finansowe. W przypadku podmiotów notowanych na giełdzie przeprowadzamy przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych jednostki dominującej, spółek powiązanych oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej. Badania realizowane są przez zespoły doświadczonych, wyspecjalizowanych w określonych branżach biegłych rewidentów oraz ich asystentów. Dokonując badania stosujemy najefektywniejsze, wypracowane na podstawie sprawdzonych schematów, a przede wszystkim własnych bogatych doświadczeń, metody i techniki badania, oparte na ocenie ryzyk prowadzonej działalności przez jednostkę. Badania sprawozdań finansowych podzielone są na dwa etapy, tj.:

Księgowość

Księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wśród naszych klientów znajdują się podmioty notowane na giełdzie, oraz podmioty świadczące usługi finansowe. W przypadku podmiotów notowanych na giełdzie przeprowadzamy przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych jednostki dominującej, spółek powiązanych oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej. Badania realizowane są przez zespoły doświadczonych, wyspecjalizowanych w określonych branżach biegłych rewidentów oraz ich asystentów. Dokonując badania stosujemy najefektywniejsze, wypracowane na podstawie sprawdzonych schematów, a przede wszystkim własnych bogatych doświadczeń, metody i techniki badania, oparte na ocenie ryzyk prowadzonej działalności przez jednostkę. Badania sprawozdań finansowych podzielone są na dwa etapy, tj.:

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

Wśród naszych klientów znajdują się podmioty notowane na giełdzie, oraz podmioty świadczące usługi finansowe. W przypadku podmiotów notowanych na giełdzie przeprowadzamy przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych jednostki dominującej, spółek powiązanych oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej. Badania realizowane są przez zespoły doświadczonych, wyspecjalizowanych w określonych branżach biegłych rewidentów oraz ich asystentów. Dokonując badania stosujemy najefektywniejsze, wypracowane na podstawie sprawdzonych schematów, a przede wszystkim własnych bogatych doświadczeń, metody i techniki badania, oparte na ocenie ryzyk prowadzonej działalności przez jednostkę. Badania sprawozdań finansowych podzielone są na dwa etapy, tj.:

Nadzór nad księgami rachunkowymi

Wśród naszych klientów znajdują się podmioty notowane na giełdzie, oraz podmioty świadczące usługi finansowe. W przypadku podmiotów notowanych na giełdzie przeprowadzamy przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych jednostki dominującej, spółek powiązanych oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej. Badania realizowane są przez zespoły doświadczonych, wyspecjalizowanych w określonych branżach biegłych rewidentów oraz ich asystentów. Dokonując badania stosujemy najefektywniejsze, wypracowane na podstawie sprawdzonych schematów, a przede wszystkim własnych bogatych doświadczeń, metody i techniki badania, oparte na ocenie ryzyk prowadzonej działalności przez jednostkę. Badania sprawozdań finansowych podzielone są na dwa etapy, tj.:

Obsługa kadrowo-płacowa

Wśród naszych klientów znajdują się podmioty notowane na giełdzie, oraz podmioty świadczące usługi finansowe. W przypadku podmiotów notowanych na giełdzie przeprowadzamy przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych jednostki dominującej, spółek powiązanych oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej. Badania realizowane są przez zespoły doświadczonych, wyspecjalizowanych w określonych branżach biegłych rewidentów oraz ich asystentów. Dokonując badania stosujemy najefektywniejsze, wypracowane na podstawie sprawdzonych schematów, a przede wszystkim własnych bogatych doświadczeń, metody i techniki badania, oparte na ocenie ryzyk prowadzonej działalności przez jednostkę. Badania sprawozdań finansowych podzielone są na dwa etapy, tj.:

Organizacja rachunkowości

Wśród naszych klientów znajdują się podmioty notowane na giełdzie, oraz podmioty świadczące usługi finansowe. W przypadku podmiotów notowanych na giełdzie przeprowadzamy przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych jednostki dominującej, spółek powiązanych oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej. Badania realizowane są przez zespoły doświadczonych, wyspecjalizowanych w określonych branżach biegłych rewidentów oraz ich asystentów. Dokonując badania stosujemy najefektywniejsze, wypracowane na podstawie sprawdzonych schematów, a przede wszystkim własnych bogatych doświadczeń, metody i techniki badania, oparte na ocenie ryzyk prowadzonej działalności przez jednostkę. Badania sprawozdań finansowych podzielone są na dwa etapy, tj.:

Audyt

Audyt

Badanie sprawozdań finansowych

ISP – Audyt Sp. z o.o. jest podmiotem świadczącym usługi badania i przeglądów zarówno jednostkowych, jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, sporządzonych wg polskich przepisów o rachunkowości, jak też Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF). Wśród naszych klientów znajdują się podmioty notowane na giełdzie, oraz podmioty świadczące usługi finansowe. W przypadku podmiotów notowanych na giełdzie przeprowadzamy przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych jednostki dominującej, spółek powiązanych oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej. Badania realizowane są przez zespoły doświadczonych, wyspecjalizowanych w określonych branżach biegłych rewidentów oraz ich asystentów. Dokonując badania stosujemy najefektywniejsze, wypracowane na podstawie sprawdzonych schematów, a przede wszystkim własnych bogatych doświadczeń, metody i techniki badania, oparte na ocenie ryzyk prowadzonej działalności przez jednostkę. Badania sprawozdań finansowych podzielone są na dwa etapy, tj.: badanie wstępne poświęcone zapoznaniu się ze specyfiką działalności jednostki, jej otoczeniem gospodarczym, procedurami i regulacjami obowiązującymi w jednostce, systemem kontroli wewnętrznej i systemem rachunkowości. Na tej podstawie rozpoznajemy czynniki ryzyka i poddajemy je krytycznej analizie, a w efekcie ustalamy ryzyko badania. badanie zasadnicze, które jest poświęcone sprawdzeniu poszczególnych pozycji wykazanych w sprawozdaniu finansowym jednostki, realizowane w formie testów szczegółowych. W trakcie badania sprawozdań finansowych staramy się zwracać szczególną uwagę nie tylko na aspekty rachunkowe związane ze sporządzonym sprawozdaniem finansowym, ale również na kwestie podatkowe (potencjalne ryzyka mogące się pojawić w dalszej działalności jednostki). W celu rozstrzygnięcia zdiagnozowanych problemów, korzystamy z bieżącej pomocy naszych doradców podatkowych, prawników i innych wysokowyspecjalizowanych specjalistów. Poniżej znajdują się karty informacyjne, które umożliwią nam wycenę oferty dla Państwa. W przypadku zainteresowania ofertą związaną z badaniem sprawozdania finansowego uprzejmie prosimy o wypełnienie kart oraz przesłanie ich do ISP-Audyt.

Audyt projektów pomocowych

ISP – Audyt Sp. z o.o. jest podmiotem świadczącym usługi badania i przeglądów zarówno jednostkowych, jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, sporządzonych wg polskich przepisów o rachunkowości, jak też Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF). Wśród naszych klientów znajdują się podmioty notowane na giełdzie, oraz podmioty świadczące usługi finansowe. W przypadku podmiotów notowanych na giełdzie przeprowadzamy przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych jednostki dominującej, spółek powiązanych oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej. Badania realizowane są przez zespoły doświadczonych, wyspecjalizowanych w określonych branżach biegłych rewidentów oraz ich asystentów. Dokonując badania stosujemy najefektywniejsze, wypracowane na podstawie sprawdzonych schematów, a przede wszystkim własnych bogatych doświadczeń, metody i techniki badania, oparte na ocenie ryzyk prowadzonej działalności przez jednostkę. Badania sprawozdań finansowych podzielone są na dwa etapy, tj.: badanie wstępne poświęcone zapoznaniu się ze specyfiką działalności jednostki, jej otoczeniem gospodarczym, procedurami i regulacjami obowiązującymi w jednostce, systemem kontroli wewnętrznej i systemem rachunkowości. Na tej podstawie rozpoznajemy czynniki ryzyka i poddajemy je krytycznej analizie, a w efekcie ustalamy ryzyko badania. badanie zasadnicze, które jest poświęcone sprawdzeniu poszczególnych pozycji wykazanych w sprawozdaniu finansowym jednostki, realizowane w formie testów szczegółowych. W trakcie badania sprawozdań finansowych staramy się zwracać szczególną uwagę nie tylko na aspekty rachunkowe związane ze sporządzonym sprawozdaniem finansowym, ale również na kwestie podatkowe (potencjalne ryzyka mogące się pojawić w dalszej działalności jednostki). W celu rozstrzygnięcia zdiagnozowanych problemów, korzystamy z bieżącej pomocy naszych doradców podatkowych, prawników i innych wysokowyspecjalizowanych specjalistów. Poniżej znajdują się karty informacyjne, które umożliwią nam wycenę oferty dla Państwa. W przypadku zainteresowania ofertą związaną z badaniem sprawozdania finansowego uprzejmie prosimy o wypełnienie kart oraz przesłanie ich do ISP-Audyt.

Audyt zewnętrzny środków na naukę

ISP – Audyt Sp. z o.o. jest podmiotem świadczącym usługi badania i przeglądów zarówno jednostkowych, jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, sporządzonych wg polskich przepisów o rachunkowości, jak też Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF). Wśród naszych klientów znajdują się podmioty notowane na giełdzie, oraz podmioty świadczące usługi finansowe. W przypadku podmiotów notowanych na giełdzie przeprowadzamy przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych jednostki dominującej, spółek powiązanych oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej. Badania realizowane są przez zespoły doświadczonych, wyspecjalizowanych w określonych branżach biegłych rewidentów oraz ich asystentów. Dokonując badania stosujemy najefektywniejsze, wypracowane na podstawie sprawdzonych schematów, a przede wszystkim własnych bogatych doświadczeń, metody i techniki badania, oparte na ocenie ryzyk prowadzonej działalności przez jednostkę. Badania sprawozdań finansowych podzielone są na dwa etapy, tj.: badanie wstępne poświęcone zapoznaniu się ze specyfiką działalności jednostki, jej otoczeniem gospodarczym, procedurami i regulacjami obowiązującymi w jednostce, systemem kontroli wewnętrznej i systemem rachunkowości. Na tej podstawie rozpoznajemy czynniki ryzyka i poddajemy je krytycznej analizie, a w efekcie ustalamy ryzyko badania. badanie zasadnicze, które jest poświęcone sprawdzeniu poszczególnych pozycji wykazanych w sprawozdaniu finansowym jednostki, realizowane w formie testów szczegółowych. W trakcie badania sprawozdań finansowych staramy się zwracać szczególną uwagę nie tylko na aspekty rachunkowe związane ze sporządzonym sprawozdaniem finansowym, ale również na kwestie podatkowe (potencjalne ryzyka mogące się pojawić w dalszej działalności jednostki). W celu rozstrzygnięcia zdiagnozowanych problemów, korzystamy z bieżącej pomocy naszych doradców podatkowych, prawników i innych wysokowyspecjalizowanych specjalistów. Poniżej znajdują się karty informacyjne, które umożliwią nam wycenę oferty dla Państwa. W przypadku zainteresowania ofertą związaną z badaniem sprawozdania finansowego uprzejmie prosimy o wypełnienie kart oraz przesłanie ich do ISP-Audyt.

Przeglądy Ograniczone

ISP – Audyt Sp. z o.o. jest podmiotem świadczącym usługi badania i przeglądów zarówno jednostkowych, jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, sporządzonych wg polskich przepisów o rachunkowości, jak też Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF). Wśród naszych klientów znajdują się podmioty notowane na giełdzie, oraz podmioty świadczące usługi finansowe. W przypadku podmiotów notowanych na giełdzie przeprowadzamy przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych jednostki dominującej, spółek powiązanych oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej. Badania realizowane są przez zespoły doświadczonych, wyspecjalizowanych w określonych branżach biegłych rewidentów oraz ich asystentów. Dokonując badania stosujemy najefektywniejsze, wypracowane na podstawie sprawdzonych schematów, a przede wszystkim własnych bogatych doświadczeń, metody i techniki badania, oparte na ocenie ryzyk prowadzonej działalności przez jednostkę. Badania sprawozdań finansowych podzielone są na dwa etapy, tj.: badanie wstępne poświęcone zapoznaniu się ze specyfiką działalności jednostki, jej otoczeniem gospodarczym, procedurami i regulacjami obowiązującymi w jednostce, systemem kontroli wewnętrznej i systemem rachunkowości. Na tej podstawie rozpoznajemy czynniki ryzyka i poddajemy je krytycznej analizie, a w efekcie ustalamy ryzyko badania. badanie zasadnicze, które jest poświęcone sprawdzeniu poszczególnych pozycji wykazanych w sprawozdaniu finansowym jednostki, realizowane w formie testów szczegółowych. W trakcie badania sprawozdań finansowych staramy się zwracać szczególną uwagę nie tylko na aspekty rachunkowe związane ze sporządzonym sprawozdaniem finansowym, ale również na kwestie podatkowe (potencjalne ryzyka mogące się pojawić w dalszej działalności jednostki). W celu rozstrzygnięcia zdiagnozowanych problemów, korzystamy z bieżącej pomocy naszych doradców podatkowych, prawników i innych wysokowyspecjalizowanych specjalistów. Poniżej znajdują się karty informacyjne, które umożliwią nam wycenę oferty dla Państwa. W przypadku zainteresowania ofertą związaną z badaniem sprawozdania finansowego uprzejmie prosimy o wypełnienie kart oraz przesłanie ich do ISP-Audyt.

Due diligence

ISP – Audyt Sp. z o.o. jest podmiotem świadczącym usługi badania i przeglądów zarówno jednostkowych, jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, sporządzonych wg polskich przepisów o rachunkowości, jak też Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF). Wśród naszych klientów znajdują się podmioty notowane na giełdzie, oraz podmioty świadczące usługi finansowe. W przypadku podmiotów notowanych na giełdzie przeprowadzamy przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych jednostki dominującej, spółek powiązanych oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej. Badania realizowane są przez zespoły doświadczonych, wyspecjalizowanych w określonych branżach biegłych rewidentów oraz ich asystentów. Dokonując badania stosujemy najefektywniejsze, wypracowane na podstawie sprawdzonych schematów, a przede wszystkim własnych bogatych doświadczeń, metody i techniki badania, oparte na ocenie ryzyk prowadzonej działalności przez jednostkę. Badania sprawozdań finansowych podzielone są na dwa etapy, tj.: badanie wstępne poświęcone zapoznaniu się ze specyfiką działalności jednostki, jej otoczeniem gospodarczym, procedurami i regulacjami obowiązującymi w jednostce, systemem kontroli wewnętrznej i systemem rachunkowości. Na tej podstawie rozpoznajemy czynniki ryzyka i poddajemy je krytycznej analizie, a w efekcie ustalamy ryzyko badania. badanie zasadnicze, które jest poświęcone sprawdzeniu poszczególnych pozycji wykazanych w sprawozdaniu finansowym jednostki, realizowane w formie testów szczegółowych. W trakcie badania sprawozdań finansowych staramy się zwracać szczególną uwagę nie tylko na aspekty rachunkowe związane ze sporządzonym sprawozdaniem finansowym, ale również na kwestie podatkowe (potencjalne ryzyka mogące się pojawić w dalszej działalności jednostki). W celu rozstrzygnięcia zdiagnozowanych problemów, korzystamy z bieżącej pomocy naszych doradców podatkowych, prawników i innych wysokowyspecjalizowanych specjalistów. Poniżej znajdują się karty informacyjne, które umożliwią nam wycenę oferty dla Państwa. W przypadku zainteresowania ofertą związaną z badaniem sprawozdania finansowego uprzejmie prosimy o wypełnienie kart oraz przesłanie ich do ISP-Audyt.

Usługi poświadczające

ISP – Audyt Sp. z o.o. jest podmiotem świadczącym usługi badania i przeglądów zarówno jednostkowych, jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, sporządzonych wg polskich przepisów o rachunkowości, jak też Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF). Wśród naszych klientów znajdują się podmioty notowane na giełdzie, oraz podmioty świadczące usługi finansowe. W przypadku podmiotów notowanych na giełdzie przeprowadzamy przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych jednostki dominującej, spółek powiązanych oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej. Badania realizowane są przez zespoły doświadczonych, wyspecjalizowanych w określonych branżach biegłych rewidentów oraz ich asystentów. Dokonując badania stosujemy najefektywniejsze, wypracowane na podstawie sprawdzonych schematów, a przede wszystkim własnych bogatych doświadczeń, metody i techniki badania, oparte na ocenie ryzyk prowadzonej działalności przez jednostkę. Badania sprawozdań finansowych podzielone są na dwa etapy, tj.: badanie wstępne poświęcone zapoznaniu się ze specyfiką działalności jednostki, jej otoczeniem gospodarczym, procedurami i regulacjami obowiązującymi w jednostce, systemem kontroli wewnętrznej i systemem rachunkowości. Na tej podstawie rozpoznajemy czynniki ryzyka i poddajemy je krytycznej analizie, a w efekcie ustalamy ryzyko badania. badanie zasadnicze, które jest poświęcone sprawdzeniu poszczególnych pozycji wykazanych w sprawozdaniu finansowym jednostki, realizowane w formie testów szczegółowych. W trakcie badania sprawozdań finansowych staramy się zwracać szczególną uwagę nie tylko na aspekty rachunkowe związane ze sporządzonym sprawozdaniem finansowym, ale również na kwestie podatkowe (potencjalne ryzyka mogące się pojawić w dalszej działalności jednostki). W celu rozstrzygnięcia zdiagnozowanych problemów, korzystamy z bieżącej pomocy naszych doradców podatkowych, prawników i innych wysokowyspecjalizowanych specjalistów. Poniżej znajdują się karty informacyjne, które umożliwią nam wycenę oferty dla Państwa. W przypadku zainteresowania ofertą związaną z badaniem sprawozdania finansowego uprzejmie prosimy o wypełnienie kart oraz przesłanie ich do ISP-Audyt.

Ekspertyzy i analizy ekonomiczne

ISP – Audyt Sp. z o.o. jest podmiotem świadczącym usługi badania i przeglądów zarówno jednostkowych, jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, sporządzonych wg polskich przepisów o rachunkowości, jak też Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF). Wśród naszych klientów znajdują się podmioty notowane na giełdzie, oraz podmioty świadczące usługi finansowe. W przypadku podmiotów notowanych na giełdzie przeprowadzamy przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych jednostki dominującej, spółek powiązanych oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej. Badania realizowane są przez zespoły doświadczonych, wyspecjalizowanych w określonych branżach biegłych rewidentów oraz ich asystentów. Dokonując badania stosujemy najefektywniejsze, wypracowane na podstawie sprawdzonych schematów, a przede wszystkim własnych bogatych doświadczeń, metody i techniki badania, oparte na ocenie ryzyk prowadzonej działalności przez jednostkę. Badania sprawozdań finansowych podzielone są na dwa etapy, tj.: badanie wstępne poświęcone zapoznaniu się ze specyfiką działalności jednostki, jej otoczeniem gospodarczym, procedurami i regulacjami obowiązującymi w jednostce, systemem kontroli wewnętrznej i systemem rachunkowości. Na tej podstawie rozpoznajemy czynniki ryzyka i poddajemy je krytycznej analizie, a w efekcie ustalamy ryzyko badania. badanie zasadnicze, które jest poświęcone sprawdzeniu poszczególnych pozycji wykazanych w sprawozdaniu finansowym jednostki, realizowane w formie testów szczegółowych. W trakcie badania sprawozdań finansowych staramy się zwracać szczególną uwagę nie tylko na aspekty rachunkowe związane ze sporządzonym sprawozdaniem finansowym, ale również na kwestie podatkowe (potencjalne ryzyka mogące się pojawić w dalszej działalności jednostki). W celu rozstrzygnięcia zdiagnozowanych problemów, korzystamy z bieżącej pomocy naszych doradców podatkowych, prawników i innych wysokowyspecjalizowanych specjalistów. Poniżej znajdują się karty informacyjne, które umożliwią nam wycenę oferty dla Państwa. W przypadku zainteresowania ofertą związaną z badaniem sprawozdania finansowego uprzejmie prosimy o wypełnienie kart oraz przesłanie ich do ISP-Audyt.

Opracowanie polityki rachunkowości

ISP – Audyt Sp. z o.o. jest podmiotem świadczącym usługi badania i przeglądów zarówno jednostkowych, jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, sporządzonych wg polskich przepisów o rachunkowości, jak też Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF). Wśród naszych klientów znajdują się podmioty notowane na giełdzie, oraz podmioty świadczące usługi finansowe. W przypadku podmiotów notowanych na giełdzie przeprowadzamy przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych jednostki dominującej, spółek powiązanych oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej. Badania realizowane są przez zespoły doświadczonych, wyspecjalizowanych w określonych branżach biegłych rewidentów oraz ich asystentów. Dokonując badania stosujemy najefektywniejsze, wypracowane na podstawie sprawdzonych schematów, a przede wszystkim własnych bogatych doświadczeń, metody i techniki badania, oparte na ocenie ryzyk prowadzonej działalności przez jednostkę. Badania sprawozdań finansowych podzielone są na dwa etapy, tj.: badanie wstępne poświęcone zapoznaniu się ze specyfiką działalności jednostki, jej otoczeniem gospodarczym, procedurami i regulacjami obowiązującymi w jednostce, systemem kontroli wewnętrznej i systemem rachunkowości. Na tej podstawie rozpoznajemy czynniki ryzyka i poddajemy je krytycznej analizie, a w efekcie ustalamy ryzyko badania. badanie zasadnicze, które jest poświęcone sprawdzeniu poszczególnych pozycji wykazanych w sprawozdaniu finansowym jednostki, realizowane w formie testów szczegółowych. W trakcie badania sprawozdań finansowych staramy się zwracać szczególną uwagę nie tylko na aspekty rachunkowe związane ze sporządzonym sprawozdaniem finansowym, ale również na kwestie podatkowe (potencjalne ryzyka mogące się pojawić w dalszej działalności jednostki). W celu rozstrzygnięcia zdiagnozowanych problemów, korzystamy z bieżącej pomocy naszych doradców podatkowych, prawników i innych wysokowyspecjalizowanych specjalistów. Poniżej znajdują się karty informacyjne, które umożliwią nam wycenę oferty dla Państwa. W przypadku zainteresowania ofertą związaną z badaniem sprawozdania finansowego uprzejmie prosimy o wypełnienie kart oraz przesłanie ich do ISP-Audyt.