Zdzisława Skotarczak

 

 

Zdzisława Skotarczak
Biegły Rewident
nr ewidencyjny 11125
 

 

Zdzisława Skotarczak posiada wieloletnie doświadczenie jako biegły rewident w zakresie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych w podmiotach pochodzących z różnych branż.

Posiada doświadczenie jako księgowa, specjalizuje się w prawie podatkowym, rachunkowości, zamówieniach publicznych oraz obsłudze jednostek sfery budżetowej.

  • Biegły Rewident wpisany na listę KIBR pod nr ew. 11125

Badanie jednostkowych sprawozdań finansowych (wybrane projekty): Narodowy Fundusz Zdrowia

Znajomość języków obcych: angielski, niemiecki

Kontakt
e-mail:  zdzislawa.skotarczak@isp-modzelewski.pl