Czy wystawienie faktury, która nie dokumentuje rzeczywistych czynności skutkuje wykreśleniem z rejestru?

21 lutego, 2017 10:42 am

Kategorie:

Przepis dotyczący wykreślenia nie ma zastosowania, w przypadku gdy wystawienie faktury lub faktury korygującej było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika.

Z dniem 1 stycznia 2017 r., wprowadzone zostały zmiany w art. 96 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące okoliczności powodujących wykreślenie z urzędu podatnika z rejestru. Powyższe dotyczy m.in. podatnika, który wystawiał faktury lub faktury korygujące, które nie dokumentowały rzeczywistych czynności.
Zatem wystawienie faktury, która nie dokumentuje rzeczywistych czynności skutkuje wykreśleniem z rejestru. Jest jednak pewna sytuacja, w której tego typu faktura nie spowoduje wykreślenia. Idzie o przypadek określony w art. 96 ust 9f ustawy o podatku od towarów i usług. W ust. 9f art. 96 cytowanej ustawy znalazła się bowiem regulacja, zgodnie z którą powyższy przepis dotyczący wykreślenia nie ma zastosowania, w przypadku gdy wystawienie faktury lub faktury korygującej było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika. Ustawodawca dopuszcza zatem możliwość uniknięcia wykreślenia z rejestru w sytuacji, gdy doszło do wystawienia faktury nierzetelnej w wyniku pomyłki lub wystawienie jej miało miejsce bez wiedzy podatnika.

Barbara Głowacka
Doradca podatkowy nr 12 538
barbara.glowacka@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=851&start=2