Jak określić wartość przychodów w naturze otrzymywanych przez pracowników

7 czerwca, 2017 12:29 pm

Kategorie:

Wartość świadczenia w naturze, które ponoszone jest przez pracodawcę na rzecz pracownika dobrowolnie bez obowiązku wynikającego z odrębnych przepisów, podlega weryfikowaniu pod kątem zgodności z regulacją zawartą w art. 11 ustawy.

 
Wartość świadczenia w naturze, które ponoszone jest przez pracodawcę na rzecz pracownika dobrowolnie bez obowiązku wynikającego z odrębnych przepisów, podlega weryfikowaniu pod kątem zgodności z regulacją zawartą w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Istotne znaczenia ma więc cena rynkowa stosowana w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

 
Zgodnie z art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

 
W związku z powyższym, chcąc określić ?bezpieczną? wysokość ceny sprzedaży należy wziąć pod uwagę:
cenę rynkową stosowaną w obrocie rzeczami tego samego rodzaju,
uwzględniając dodatkowo w szczególności:

  • stan i stopień zużycia (w analizowanym przypadku są to nowe rzeczy),
  • czas ich uzyskania (np. miesiąc, rok),
  • miejsce ich uzyskania (np. terytorium Polski).

 
Powołany przepis nie wskazuje na obowiązek porównania cen rynkowych towarów na tym samym etapie dystrybucji, tzn. że należy poszukiwać wzorca cen rynkowych na rynku detalicznym, choć wydaje się to być zachowaniem preferowanym. Ponadto wzorcem obrotu rzeczami tego samego rodzaju nie musi być rynek zewnętrzny; może nim też być obrót dokonywany przez Spółkę.

 
Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=871&start=15