Nowy rejestr podatników vat

8 listopada, 2017 9:42 am

Kategorie:

W niniejszym artykule omówiono zmiany wynikające z dnia 20 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotyczące elektronicznego rejestru podatników VAT czynnych.

 
Projekt zakłada nałożenie na Szefa KAS obowiązki prowadzenia w postaci elektronicznej rejestru podatników VAT czynnych. Rejestr ma być dostępny dla wszystkich podatników. Będzie zawierał następujące informacje dotyczące podatników:

  • NIP,
  • imiona, nazwiska lub pełna nazwa,
  • adres prowadzenia bądź głównego miejsca wykonywania działalności ? w przypadku osób fizycznych,
  • adres siedziby ? w przypadku podatników innych niż osoby fizyczne,
  • wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym nr rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK
  • datę: rejestracji jako VAT czynnego, wykreślenia, przywrócenia oraz podstawę prawną wykreślenia i przywrócenia.

 
Zgodnie z projektowanym art. 96 ust. 17 ustawy o podatku od towarów i usług dane mają być aktualizowane w cyklach dobowych, w dni robocze. Powyższe znajdzie zastosowanie do wszystkich zgłoszeń złożonych przed wejściem w życie ustawy, ale nie dotyczy to podatników, którzy zostaną wykreśleni z rejestru wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy. Zgodnie z projektem zmiany mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

 
Podsumowując, w 2018 r. zostanie utworzony ogólnodostępny rejestr elektroniczny, który umożliwi podatnikom sprawdzanie swoich kontrahentów.

 
Wojciech Safian
Doradca podatkowy
Nr wpisu 12 914
Wicedyrektor ds.. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego w Oddziale Wielkopolskim
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 61 848 33 48

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=900&start=3