Podwyższenie progu zwolnienia sprzedaży w podatku od towarów i usług

18 października, 2016 8:39 am

Kategorie:

W niniejszym artykule omówiono podwyższenie progu zwolnienia sprzedaży w podatku od towarów i usług na podstawie projektu z dnia 22 września 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Projekt z dnia 22 września 2016 r. zakłada zwiększenie powyższego limitu do 200 000 zł od dnia 1 stycznia 2017 r.
W myśl projektowanych przepisów przejściowych, podatnicy rozpoczynający w 2016 r. wykonywanie czynności opodatkowanych, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 150 000 i nie przekroczyła 200 000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Podsumowując, projekt z dnia 22 września 2016 r. przewiduje podwyższenie kwoty sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług do wysokości 200 000 zł.

    
Wojciech Safian
Doradca podatkowy nr wpisu 12 914
Szef Zespołu Audytu Podatkowego
w Oddziale Wielkopolskim
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 618483348

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=825&start=3