Raportowanie schematów podatkowych ? konsultacje podatkowe

8 listopada, 2017 9:44 am

Kategorie:

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów został opublikowany komunikat w sprawie rozpoczęcia prac legislacyjnych nad przygotowaniem projektu zmian w prawie w celu wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania schematów podatkowych (ang. Mandatowy Disclosure Rulet ? MDR).
W piśmie z dnia 20 października 2017 r. ministerstwo finansów zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach na wstępnym etapie prac nad projektem nowelizacji przepisów podatkowych.

 
W piśmie czytamy, że rozważa się wprowadzenie obowiązku szczegółowego informowania organów skarbowych o zastosowanych metodach prowadzących do tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej. Przewiduje się nałożenie obowiązku raportowania na podmioty zobowiązane do wykonywania lub przyjmujące wynagrodzenie za wykonanie czynności pozostających w zakresie ich działania w odniesieniu do uzgodnień, w zakresie jego aspektów innych niż podatkowe (będą to: biegły rewident, notariusz, osoba świadcząca usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowego lub dyrektora finansowego, bank lub inną instytucję finansową, a także ich pracownika, osobę posiadająca kwalifikację z dziedziny doradztwa inwestycyjnego, bankowości inwestycyjnej, zarządzania aktywami lub instrumentami pochodnymi). Ponadto zobowiązanym do raportowania schematu podatkowego będzie osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która opracowuje, udostępnia lub wdraża uzgodnione w ramach świadczenia usług związanych z opodatkowaniem lub udziela, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porady dotyczących opracowania, udostępnienia lub wdrażania uzgodnienia w zakresie jego aspektów podatkowych.
Wg podanych informacji konsultacje otwarte są dla wszystkich podmiotów do dnia 15 listopada 2017 r.

 
Aleksandra Garbarczyk
Młodszy konsultant podatkowy
aleksandra.garbarczyk@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=900&start=20