Rozszerzona konfiskata i przepadek przedsiębiorstwa w kodeksie karnym i kodeksie karnym skarbowym

20 czerwca, 2017 8:41 am

Kategorie:

Ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy ? Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw wprowadzono dwie nowe regulacje:

  • możliwości zabezpieczenia ? poprzez ustanowienie tzw. przymusowego zarządu – oraz konfiskaty przedsiębiorstwa, które służyło do popełnienia przestępstwa a także
  • zabezpieczenia oraz przepadku majątku sprawcy przestępstwa nabytego aż do pięciu lat przed popełnieniem czynu zabronionego.

 
Powyższe zmiany weszły w życie z dniem 26 kwietnia 2017 r., równolegle do kodeksu karnego oraz kodeksu karnego-skarbowego. W niniejszym opracowaniu zostaną w szczególności przedstawione ich konsekwencje dla  podatników oraz ich relacja w stosunku do tzw. przestępstw fakturowych ? a więc czynów sprawczych polegających na wystawianiu oraz posługiwaniu się fakturami stanowiącymi czyn zabroniony. Omówione zostaną także relacje dotychczasowych rozwiązań wyłączających i ograniczających karalność osób wystawiających oraz posługujących się tymi fakturami na gruncie kodeksu karnego skarbowego w stosunku do przepisów wprowadzanych niniejszą nowelizacją.

 
Ustawa niniejsza  stanowi część zmian dotyczących prawa podatkowego oraz prawa karnego, związanych z przeciwdziałaniem zorganizowanej przestępczości podatkowej. Idzie w tym miejscu o przestępstwa, których konstrukcja oparta jest o mechanizm tzw. znikającego podatnika, a więc zarówno klasyczne przestępstwa polegające na wprowadzaniu do łańcucha dostaw w podatku od towarów i usług firmanta (?słupa?), którego rolą jest tzw. ?przejęcie podatku?, jak również bardziej skomplikowane karuzele podatkowe ? korzystające z mechanizmów wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także ich bardziej wysublimowane wersje jak np. tzw. handel przeciwstawny.
Wspomnieć również należy, że ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. jest realizacją obowiązków wynikających z prawa unijnego. Stanowi on wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej. Podkreślenia wymaga fakt, że wdrożone przepisy nie wykraczają poza brzmienie i uprawnienia oraz obowiązki wynikające bezpośrednio z przepisów Dyrektywy. Należy jednocześnie podkreślić, że Dyrektywa, zwłaszcza w początkowej fazie obowiązywania przepisów, stanowić będzie ich wzorzec wykładni, dlatego też w ramach niniejszego opracowania znajdą się odwołania do jej treści.

Alan Lipnicki
młodszy konsultant podatkowy
alan.lipnicki@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=875&start=15