Usługi gastronomiczne, które są zaliczane do kosztów firmy muszą dokumentować cel spotkania

2 marca, 2016 12:20 pm

Kategorie:

Podatnik, który zalicza wydatki związane ze spotkaniami biznesowymi musi bezwzględnie udokumentować cel samego spotkania oraz jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Aby udokumentować te wydatki Podatnik powinien posiadać poza fakturą również inne dokumenty umożliwiające w sposób bezsporny ustalenie związku przyczynowo – skutkowego wydatków poniesionych tytułem usług gastronomicznych z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej.
Powyższe jest zgodne z obecną linią interpretacyjną organów podatkowych, m. in. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12.12.2014 r., (sygn. IBPBI/1/415-1075/14/ESZ). Zatem za prawidłowe należy uznać potwierdzanie organizacji spotkania nie tylko fakturą zakupu, ale również innymi dokumentami wewnętrznymi, do których zaliczyć można np. umowy handlowe, które zostały podpisane podczas takiego spotkania, jak również inne protokoły czy oświadczenia będące wynikiem spotkania.
Ponadto przedstawiciele doktryny prawa podatkowego wskazują, że podatnicy mogą udokumentować tego rodzaju spotkanie na dwa sposoby: mogą oprzeć się o swoje oświadczenia, albo dokumenty, które zostały podpisane na tych spotkaniach.
Reasumując, należy zaznaczyć, że podatnik chcąc potwierdzić poniesiony koszt nie może ograniczać się do dowodów w postaci faktur (rachunków) stwierdzających wysokość poniesionych wydatków.

Piotr Zyśk
Młodszy konsultant podatkowy
piotr.zysk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=781&start=10