Wyłudzenia w podatku od towarów i usług ? zaostrzenie kar

28 września, 2016 9:00 am

Kategorie:

Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, który zakłada zaostrzenie kar za wyłudzanie podatku od towarów i usług.
Zgodnie z przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektem ustawy z dnia 9 września 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, który został przyjęty przez rząd 13 września 2016 r. zaostrzone zostają kary dotyczące m. in. tzw. fikcyjnych faktur. Jak wskazuje rząd, jest to konsekwencją coraz szerszej działalności zorganizowanych grup przestępczych, które zajmują się wyłudzaniem podatku od towarów i usług. Ich działania narażają budżet naszego państwa, które mogą sięgać dziesiątek miliardów złotych rocznie. Jak wynika z danych przedstawionych przez NIK, w 2013 r. organy kontroli skarbowej wykryły fikcyjne faktury o wartości 19,7 mld zł, ale już w 2015 r. było to aż 81,9 mld zł. Jednocześnie w latach 2014-2016 polski wymiar sprawiedliwości skazał na karę więzienia (bez warunkowego zawieszenia) jedynie 31 osób zamieszanych w wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT o co najmniej dużej wartości.
Zgodnie z założeniami nowej ustawy, czyny zabronione, które związane są z wyłudzaniem podatku VAT, mają być objęte szczególnymi regulacjami prawa karnego powszechnego. Do przepisów Kodeksu karnego trafi nowa forma fałszu dokumentu ? fałsz materialny w postaci podrabiania albo przerabiania faktury w zakresie okoliczności, które mogą mieć wpływ na określanie wysokości należności publicznoprawnych. Nowością będzie także przestępstwo fałszu intelektualnego. W tym przypadku chodzi o wystawianie lub posługiwanie się fakturą ? dotyczącą towarów/usług, których ogólna kwota jest znaczna ? obejmującą nieprawdę ws. okoliczności mogących mieć wpływ na określanie wysokości należności publicznoprawnych. Nowelizacja wskazuje, że najwyższe kary grozić będą w przypadku faktury lub faktur dotyczących towarów lub usług, których ogólna kwota należności jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, czyli 5 mln zł (mienie wielkiej wartości ? 1 mln zł). Przewidziano również możliwość wymierzenia grzywny, orzeczonej obok kary pozbawienia wolności. Ponadto, za wyłudzenia, które mają szczególnie negatywny wpływ na budżet państwa, grozić będzie kara więzienia od 5 do nawet 25 lat.
Reasumując nowe przepisy mogą stanowić korzystny bodziec, który powstrzyma część osób przed procederem wystawiania tzw. fikcyjnych faktur.

Piotr Zyśk
Konsultant podatkowy
piotr.zysk@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=822&start=2