Wysłanie faktury korygującej w formie elektronicznej a obniżenie podstawy opodatkowania

7 grudnia, 2015 10:53 am

Kategorie:

W niniejszym artykule omówiono zagadnienie dokumentowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów wydrukami dokumentów przewozowych.

Zgodnie z art. 29a ust. 10 ust. 1 – 3 ustawy o podatku od towarów i usług podstawę opodatkowania obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem oraz zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło. Jednakże w myśl art. 29a ust. 13 powołanej ustawy, obniżenia dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Na tym tle powstał spór, czy w przypadku faktury korygującej wystarczy posiadać potwierdzenie odbioru wiadomości przez adresata, generowane automatycznie przez serwer poczty.

Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 13 listopada 2015 r. (IPTPP3/4512-446/15-2/MWj) ?(?) otrzymanie przez Wnioskodawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej drogą mailową poprzez automatyczne potwierdzenie z serwera nabywcy lub odesłanie przez nabywcę maila z potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej, będzie spełniać warunek posiadania przez Wnioskodawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej.?

Podsumowując należy stwierdzić, że w przypadku wysłania faktury korygującej w formie elektronicznej, do obniżenia podstawy opodatkowania wystarczy posiadanie potwierdzenia odbioru wiadomości przez adresata, generowane automatycznie przez serwer poczty nabywcy.

Wojciech Safian
Młodszy konsultant podatkowy
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 0618483348