Asystent biegłego rewidenta

4 lipca, 2023 3:14 pm

Kategorie:

Miejsce pracy: Warszawa

Jesteśmy Grupą Kapitałową, jedną z największych firm doradczych w Polsce,  od kilkudziesięciu lat utrzymującą czołową pozycję na polskim rynku. Zajmujemy  się doradztwem podatkowym, prawnym, badaniem sprawozdań finansowych oraz outsourcingiem finansowo ? księgowym.
Jako firma doradcza otrzymujemy liczne nagrody i wyróżnienia.
Nasz zespół to kadra licząca ponad 180 osób.

Wiemy, jak ważne są nowe wyzwania zawodowe, przy zachowaniu równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Staramy się zapewnić takie warunki pracy, aby rozwój zawodowy był motywacją do rozwoju wraz z firmą, z zachowaniem równowagi potrzeb w  życiu osobistym i zawodowym. Jeżeli chcesz się rozwijać, to nasza firma jest właśnie tym miejscem.

W związku z realizacją nowych projektów, prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Opis stanowiska:

 • udział w przeglądach i badaniach sprawozdań finansowych przedsiębiorstw/spółek oraz innych projektach  realizowanych przez biegłych rewidentów i doradców podatkowych,
 • analiza danych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw/spółek będących przedmiotem audytu,
 • przygotowywanie dokumentacji i raportów niezbędnych do wykonania badania sprawozdania finansowego,
 • wnikliwa obserwacja i zrozumienie procesów biznesowych funkcjonujących w audytowanych przedsiębiorstwach/spółkach,
 • wyciąganie wniosków z przeanalizowanych obszarów działalności audytowanego podmiotu,
 • weryfikacja wiarygodności dokumentacji finansowej,
 • poznanie obowiązujących standardów oraz narzędzi stosowanych w obszarze rewizji finansowej,
 • bezpośrednia, codzienna współpraca z zespołem oraz klientami ISP w ramach realizowanych projektów,
 • rozwijanie wiedzy i umiejętności merytorycznych w gronie doświadczonych ekspertów,
 • praktyczne wykorzystanie znajomości obowiązujących standardów rachunkowości.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego o profilu ekonomicznym (rachunkowość, finanse lub pokrewne),
 • zainteresowania tematyką rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
 • umiejętności analitycznego myślenia oraz spostrzegawczości,
 • dobrej organizacji pracy własnej oraz współpracy z klientem i zespołem,
 • obowiązkowości i konsekwencji w działaniu,
 • dobrej znajomości arkusza kalkulacyjnego (Excel) oraz pakietu MS Office,
 • otwartości na wyjazdy do klientów.

 

Pożądane  wymagania:

 • doświadczenie w firmie audytorskiej bądź doświadczenie w finansach,
 • zamiar uzyskania uprawnień biegłego rewidenta,
 • znajomość języka angielskiego/niemieckiego.

Oferujemy:

 • stałą pracę w doświadczonym zespole biegłych rewidentów, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów,
 • udział w różnorodnych projektach,
 • szkolenia wewnętrzne wspomagające realizację projektów,
 • wsparcie od osób z większym doświadczeniem,
 • atrakcyjne i motywujące wynagrodzenie,
 • rozwój kompetencji zawodowych,
 • pracę w prestiżowym zespole Grupy ISP-Modzelewski ? od 25 lat w rankingu najlepszych i najskuteczniejszych firm w swojej dziedzinie,
 • dodatkowe benefity m.in. wyjazdy integracyjne, opieka medyczna itd.

 

Zapraszamy do zdobywania  doświadczenia  w gronie profesjonalistów oraz wspólnego umacniania marki spółki.

 

Aplikacje w języku polskim prosimy przesłać na adres: rekrutacja-kadry@isp-modzelewski.pl