Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez  projektu w ramach  Działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B pt: ?Wdrożenie systemu B2B online integrującego zarządzanie audytem oraz procesami księgowo-finansowymi oraz kadrowo-płacowymi Partnerów B2B? składamy następujące zapytania ofertowe:

 

pdfZapytanie ofertowe 1

pdfZapytanie ofertowe 2

pdfzapytanie ofertowe 3

 

W nawiązaniu do opublikowanego dziś zapytania ofertowego nr 2 z dnia 15.01.2015 dotyczącego projektu ?Wdrożenie systemu B2B online integrującego zarządzanie audytem oraz procesami księgowo-finansowymi oraz kadrowo-płacowymi Partnerów B2B ?, nr umowy UDA.POIG.08.02.00-14-512/14-00 ? dla ułatwienia procesu składania ofert prezentujemy:

FAQ – Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego nr 2 z dnia 15.01.2015 na podstawie pytań od zainteresowanych oferentów

 

pdfPobierz FAQ