Polski ład – założenia zmian z podatkach

31 maja, 2021 9:48 am

Kategorie: , ,

 

W dniu 15 maja br. zostały ogłoszone założenia ?Polskiego Ładu?, określanego jako kompleksowa strategia przezwyciężenia skutków pandemii. Istotna część zmian ma dotyczyć przepisów podatkowych.

 

Zmiany dotyczące PIT:

  1. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 000 zł (obecnie dla   większości podatników wynosi ona 3 091 zł). Kwota wolna ma mieć zastosowanie do wszystkich osób opodatkowanych według skali podatkowej (17% i 32%). Podniesienie jej do 30 000 zł będzie oznaczało wzrost o 26 909 zł. W konsekwencji osoby, które zarabiają do 2 500 zł miesięcznie będą zwolnione z konieczności płacenia PIT. To rozwiązanie nie obejmie przedsiębiorców rozliczających się z dochodu podatkiem liniowym (19%).
  2. Podniesienie progu skali podatkowej – do 120 000 PLN (obecnie wynosi on 85 528 PLN) z jednoczesnym utrzymaniem aktualnie obowiązujących stawek skali podatkowej, tj. 17% (dla dochodów do 120 000 PLN) i 32% (dla dochodów ponad 120 000 PLN).
  3. Zniesienie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku (co w praktyce spowoduje podwyższenie podatku  o 7,75% podstawy wymiaru składki).
  4. Emerytury do 2 500 PLN miesięcznie będą  w całości zwolnione z opodatkowania (z uwagi na podwyższenie kwoty wolnej od podatku).
  5. Ulga w PIT dla klasy średniej – dla osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających roczny dochód w przedziale 70 -130 tys. PLN. Dzięki uldze reforma ma być neutralna dla podatników zatrudnionych na umowę o pracę z dochodem od 6 do 10 tys. PLN miesięcznie. Nie wiadomo jeszcze, czy ulga ta będzie rozliczana w zaliczkach miesięcznych, czy dopiero w zeznaniu rocznym.
  6. Ulga podatkowa dla osób powracających z emigracji, którą miałaby stanowić kwota do 50 000 PLN  pomniejszająca podstawę opodatkowania tych osób.
  7. Wspólne rozliczanie podatkowe przez małżonków już w roku zawarcia małżeństwa (obecnie jest to możliwe  tylko w sytuacji, kiedy małżonkowie pozostają w związku przez cały poprzedni rok podatkowy).
  8. Wprowadzenie diet/ryczałtu za pracę zdalną. Nie są jednak znane szczegóły, w jakiej formie miałyby być one wypłacane oraz czy będą podlegały opodatkowaniu i oskładkowaniu.
  9. Wprowadzenie ryczałtu dla przychodów/ dochodów dla nierezydentów, którzy zdecydują się na zmianę rezydencji podatkowej na polską.

 

Zmiany dotyczące ZUS:

Najważniejsza zmiana dotyczy likwidacji możliwości opłacania ryczałtowej składki zdrowotnej przez przedsiębiorców, która obecnie wynosi ok. 382 PLN. Zasady jej naliczania mają być podobne do tych, które obowiązują przy umowie o pracę, dlatego też przedsiębiorcy mieliby płacić 9% składkę zdrowotną uzależnioną od osiągniętego dochodu. Jednocześnie składka ta nie byłaby odliczana od podatku.
Zmiany dotyczące CIT:

Nie podano konkretnych rozwiązań, tylko ogólne:

– rozszerzenie ulgi B+R oraz ulgi IP-Box,

– rozszerzenie estońskiego CIT dla większej liczby przedsiębiorców,

– wprowadzenie nowych ulg, np. uli na automatyzację oraz robotyzację oraz ulgi związanej z wejściem na giełdę (IPO).

 

Zmiany dotyczące VAT:

Z zapowiedzi przedstawionych w ramach Polskiego Ładu wynika, że najmniej liczna grupa zmian podatkowych zostanie wprowadzona w VAT. Prawdopodobnie pojawią się grupy podatkowe VAT (być może na wzór tych, które funkcjonują w obszarze CIT), gdyż zapowiedziano brak VAT dla transakcji w ramach grup kapitałowych. Druga zmiana to opcjonalne opodatkowanie instytucji finansowych.

Podczas prezentacji zmian podatkowych nie ujawniono szczegółów proponowanych rozwiązań, więc kluczowe będą prace legislacyjne, które mają się rozpocząć w lipcu 2021 r.