System B2B w ISP-Audyt

System B2B Grupy ISP obejmuje wszystkie elementy współpracy Klientów z firmą ISP-Audyt. Wartością dodatnią dla obu stron jest możliwość pracy we wspólnym systemie,  zapewniającym kontrolę nad wszystkimi procesami biznesowymi i w znaczący sposób podnoszącym wydajność i efektywność czasową, ograniczając występowanie potencjalnych błędów, umożliwiając podniesienie jakości świadczonych usług. Integralność rozwiązania pozwala na umiejscowienie i dostępność wszystkich niezbędnych informacji w jednym systemie.

Każdy użytkownik ma dedykowany login i hasło do systemu, które generowane jest automatycznie przez system i wysyłane jest drogą mailową na wskazany adres e-mail podczas podpisania Umowy.

System posiada następujące moduły:

  • Umowy – jest to moduł, w którym prezentowane są wszelkie Umowy, które zostały zawarte pomiędzy Klientem a ISP-Audyt. Moduł ten umożliwia również zawieranie nowych Umów i Aneksów a także przeprowadzanie negocjacji pomiędzy Stronami. Dzięki wbudowanej funkcjonalności podpisu elektronicznego, Klient będzie miał możliwość zawierania umów on-line, dzięki czemu  czas podpisywania dokumentów będzie skrócony do minimum.
  • Zlecenia (składania zamówienia) –  moduł umożliwia podgląd aktualnie wykonywanych usług, usług archiwalnych oraz daje możliwość składania nowego zamówienia na usługi. W module tym tworząc Zlecenie Klient określa rodzaj czynności, która zlecana jest do wykonania.  W zależności od rodzaju zlecanej czynności system sam dopasowuje formatkę pól do uzupełnienia, a w przypadku konieczności dostarczenia dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia ? system automatycznie zasygnalizuje  o konieczności dołączenia wymaganych dokumentów. Dzięki automatyzacji procesu rejestracji zleceń w systemie, zebrane i walidowane dane umożliwią automatyczną kalkulację wstępnego kosztorysu usługi.
  • Elektroniczna Teczka Dokumentów – moduł zawiera zbiór dokumentów Klienta, które niezbędne są do wykonywania przedmiotu Umów lub stanowią efekt ich realizacji. Moduł usprawnia proces zbierania, przekazywania i archiwizacji dokumentacji w zabezpieczonej wersji cyfrowej. W module tym będą umieszczone wszelkie dokumenty, które będą wynikiem realizacji usług na rzecz Klienta. Przykładowo będą to  opracowane raporty z badań sprawozdań finansowych, opracowane polityki rachunkowości itp.. W momencie udostępnienia danego dokumentu, Klient otrzymuje powiadomienie mailowe o zapisaniu danego dokumentu w tym module a sam dokument  staje się dostępny do pobrania.
  • Rozliczenia –  moduł ten służy do prezentacji bieżących i historycznych rozliczeń pomiędzy ISP-Audyt,  a Klientem. W momencie udostępnienia danego dokumentu (faktury), Klient otrzymuje powiadomienie mailowe o zapisaniu danego dokumentu w tym module a sam dokument  staje się dostępny do pobrania. W każdym momencie Klient będzie mógł pobrać plik faktury, jak również dołączony do niej ewentualny załącznik.  Każda z pozycji z listy będzie przedstawiała odrębny dokument rozliczenia (fakturę), który będzie możliwy do pobrania przez Klienta w formie PDF-a. Po uiszczeniu opłaty za konkretne rozliczenie, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie ISP-Audyt, system automatycznie zaktualizuje status płatności, co będzie widoczne dla Klienta.
  • Obsługa zgłoszeń – moduł służy do zgłaszania błędów systemowych, sugestii dotyczących rozwoju systemu oraz zgłoszeń, dotyczących jakości świadczonych usług.  Moduł ten, to podstawowy kanał komunikacji między Klientem, a ISP-Audyt. Za jego pośrednictwem można kierować dowolne zapytania, zarówno do obsługi merytorycznej (audyt finansowy , księgowość, kadry, podarki) , jak również do działu technicznego lub ogólnego. Ta forma kontaktu gwarantuje skuteczne dostarczenie wiadomości (w przeciwieństwie do wiadomości e-mail) oraz umożliwia pełny wgląd do historii zapytań (w przeciwieństwie do kontaktu telefonicznego), dlatego też jest ona preferowaną metodą komunikacji.
umowyianeksy skladanie_zamowienia eletronicznateczka
rozliczenia obsluga_zgloszen rejestry_ksiegowe
rejestry_kadrowe