Usługi
Księgowo-Płacowe

zobacz ->

Doradztwo Podatkowe

zobacz ->

Badanie Sprawozdań
Finansowych

zobacz ->

Kim jesteśmy?

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. działa od 2001 roku jako jedna z największych firm audytorskich z kapitałem polskim świadczącą profesjonalne usługi z zakresu badań sprawozdań finansowych, ale również usług doradztwa podatkowego oraz obsługi finansowo-księgowej.

Więcej

Skarbiec Wiedzy : ISP - AUDYT

25.07.2016 | Brak opodatkowania sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika wieczystego

Sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika...
przeczytaj więcej

25.07.2016 | Rabat dla nabywcy a podstawa opodatkowania w VAT w świetle interpretacji indywidualnej wydanej z powołaniem nieskodyfikowanej koncepcji nadużycia prawa

WSA we Łodzi w dniu 20 kwietnia 2016r. wydał wyrok (I SA/ Łd 166/16), w którym nie tylko...
przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

5.07.2016 | Obniżka CIT dla małych podatników już w 2017 roku

Prawdopodobnie już od dnia 1 stycznia 2017 r. małe przedsiębiorstwa będą mogły korzystać...
przeczytaj więcej

5.07.2016 | Skutki podatkowe umorzenia pożyczki

Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, nie jest zatem podatnikiem podatków dochodowych
przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

25.07.2016 | Czy operacja umorzenia udziałów Spółki (w szczególności czynność nabycia udziałów przez Spółkę celem ich umorzenia) będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych

W niniejszym artykule autor na przykładzie interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej...
przeczytaj więcej

12.07.2016 | Faktury zakupowe a JPK FA. Jakie informacje należy ujawniać?

Zgodnie z opublikowanymi strukturami JPK oraz wyjaśnieniami...
przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

3.08.2015 | Klasyfikacja umów leasingu dla potrzeb bilansowych

Zaliczenie określonych składników majątkowych do środków trwałych uzależnione jest od tego, czy jednostka sprawuje nad nimi kontrolę i czy ponosi związane z nimi ryzyko niezależnie od tego, czy ma do nich prawo własności. Problem ten dotyczy przede wszystkim...
przeczytaj więcej

3.08.2015 | Nowelizacja ustawy o rachunkowości

W dniu 5 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości - ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Głównym celem nowelizacji jest dostosowanie polskich przepisów dotyczących rachunkowości...
przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

3.08.2015 | Klasyfikacja umów leasingu dla potrzeb bilansowych

Zaliczenie określonych składników majątkowych do środków trwałych uzależnione jest od tego, czy jednostka sprawuje nad nimi kontrolę i czy ponosi związane z nimi ryzyko niezależnie od tego, czy ma do nich prawo własności. Problem ten dotyczy przede wszystkim...
przeczytaj więcej

3.08.2015 | Nowelizacja ustawy o rachunkowości

W dniu 5 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości - ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Głównym celem nowelizacji jest dostosowanie polskich przepisów dotyczących rachunkowości...
przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

Instytut Studiów Podatkowych
BIBLIOTEKA PROFESJONALISTY

Ekspert ISP-AUDYT rozwiąże każdą wątpliwość

Proszę wybrać dowolną formę kontaktu: ODEZWIEMY SIĘ do wszystkich zainteresowanych