Usługi
Księgowo Płacowe

sprawdź szczegóły

Doradztwo Podatkowe

sprawdź szczegóły

Badanie
Sprawozdań
Finansowych

sprawdź szczegóły

Kim jesteśmy?

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. działa od 2001 roku jako jedna z największych firm audytorskich z kapitałem polskim świadczącą profesjonalne usługi z zakresu badań sprawozdań finansowych, ale również usług doradztwa podatkowego oraz obsługi finansowo-księgowej.

Więcej

Skarbiec Wiedzy : ISP - AUDYT

6.10.2015 | Czy usługa pośrednictwa, dla której miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium kraju podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

W niniejszym artykule zostanie wskazane, jak usługi pośrednictwa są rozumiane przez organy państwowe w nawiązaniu do...
przeczytaj więcej

6.10.2015 | Samochody przeznaczone wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu a VAT

W odniesieniu do samochodów przeznaczonych wyłącznie do ich oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu...
przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

6.10.2015 | Czy wypłata dywidendy w postaci niepieniężnej ma charakter odpłatnego zbycia?

przeczytaj więcej

6.10.2015 | Czy można ulepszyć wartość niematerialna i prawną?

Przepisy podatkowe nie przewidują ulepszenia wartości niematerialnej i prawnej...
przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

28.09.2015 | Wydatki na usługi gastronomiczne, zakup żywności i napojów - kiedy stanowią koszty podatkowe?

Wyliczenie przez ustawodawcę jako przykładowych kosztów reprezentacyjnych wydatków na usługi gastronomiczne...
przeczytaj więcej

28.09.2015 | Skutki przekroczenia przez cudzoziemca okresu 183 dni pobytu w Polsce, gdy brak certyfikatu rezydencji

Po przekroczeniu okresu 183 dni w roku podatkowym, przychody otrzymywane przez osobę fizyczną podlegają opodatkowaniu na zasadach...
przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

3.08.2015 | Klasyfikacja umów leasingu dla potrzeb bilansowych

Zaliczenie określonych składników majątkowych do środków trwałych uzależnione jest od tego, czy jednostka sprawuje nad nimi kontrolę i czy ponosi związane z nimi ryzyko niezależnie od tego, czy ma do nich prawo własności. Problem ten dotyczy przede wszystkim...
przeczytaj więcej

3.08.2015 | Nowelizacja ustawy o rachunkowości

W dniu 5 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości - ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Głównym celem nowelizacji jest dostosowanie polskich przepisów dotyczących rachunkowości...
przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

3.08.2015 | Klasyfikacja umów leasingu dla potrzeb bilansowych

Zaliczenie określonych składników majątkowych do środków trwałych uzależnione jest od tego, czy jednostka sprawuje nad nimi kontrolę i czy ponosi związane z nimi ryzyko niezależnie od tego, czy ma do nich prawo własności. Problem ten dotyczy przede wszystkim...
przeczytaj więcej

3.08.2015 | Nowelizacja ustawy o rachunkowości

W dniu 5 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości - ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Głównym celem nowelizacji jest dostosowanie polskich przepisów dotyczących rachunkowości...
przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

Instytut Studiów Podatkowych
BIBLIOTEKA PROFESJONALISTY

Ekspert ISP-AUDYT rozwiąże każdą wątpliwość

Proszę wybrać dowolną formę kontaktu: ODEZWIEMY SIĘ do wszystkich zainteresowanych