Usługi
Księgowo-Płacowe

zobacz ->

Doradztwo Podatkowe

zobacz ->

Badanie Sprawozdań
Finansowych

zobacz ->

Kim jesteśmy?

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. działa od 2001 roku jako jedna z największych firm audytorskich z kapitałem polskim świadczącą profesjonalne usługi z zakresu badań sprawozdań finansowych, ale również usług doradztwa podatkowego oraz obsługi finansowo-księgowej.

Więcej

Skarbiec Wiedzy : ISP - AUDYT

18.10.2016 | Nierzetelne rozliczanie podatku VAT – nowe sankcje podatkowe w 2017 r.

Za nierzetelne rozliczanie podatku, które skutkuje np. zaniżeniem zobowiązania...
przeczytaj więcej

18.10.2016 | Podwyższenie progu zwolnienia sprzedaży w podatku od towarów i usług

W niniejszym artykule omówiono podwyższenie progu zwolnienia sprzedaży...
przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

4.10.2016 | Obniżona stawka podatku CIT podpisana przez Prezydenta. Nowa regulacja od dnia 1 stycznia 2017 r.

Dobra wiadomość dla małych przedsiębiorców, ustawa dotycząca obniżenia stawki...
przeczytaj więcej

28.09.2016 | Udzielenie rabatu po dniu 1 stycznia 2016 r. z tytułu dostaw zrealizowanych do dnia 31 grudnia 2015 r.

W niniejszym artykule omówiono zagadnienie momentu korygowania przychodu...
przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

18.10.2016 | Przesłanki i zakres zastosowania obniżonych i podwyższonych odsetek za zwłokę w świetle przepisów Ordynacji podatkowej

Z początkiem roku został znowelizowany przepis art. 56 Ordynacji Podatkowej...
przeczytaj więcej

12.10.2016 | Kradzież środka trwałego w firmie

W sytuacji gdy kradzież jest wynikiem zawinionego działania...
przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

3.08.2015 | Klasyfikacja umów leasingu dla potrzeb bilansowych

Zaliczenie określonych składników majątkowych do środków trwałych uzależnione jest od tego, czy jednostka sprawuje nad nimi kontrolę i czy ponosi związane z nimi ryzyko niezależnie od tego, czy ma do nich prawo własności. Problem ten dotyczy przede wszystkim...
przeczytaj więcej

3.08.2015 | Nowelizacja ustawy o rachunkowości

W dniu 5 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości - ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Głównym celem nowelizacji jest dostosowanie polskich przepisów dotyczących rachunkowości...
przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

3.08.2015 | Klasyfikacja umów leasingu dla potrzeb bilansowych

Zaliczenie określonych składników majątkowych do środków trwałych uzależnione jest od tego, czy jednostka sprawuje nad nimi kontrolę i czy ponosi związane z nimi ryzyko niezależnie od tego, czy ma do nich prawo własności. Problem ten dotyczy przede wszystkim...
przeczytaj więcej

3.08.2015 | Nowelizacja ustawy o rachunkowości

W dniu 5 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości - ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Głównym celem nowelizacji jest dostosowanie polskich przepisów dotyczących rachunkowości...
przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

Instytut Studiów Podatkowych
BIBLIOTEKA PROFESJONALISTY

Ekspert ISP-AUDYT rozwiąże każdą wątpliwość

Proszę wybrać dowolną formę kontaktu: ODEZWIEMY SIĘ do wszystkich zainteresowanych