Usługi
Księgowo Płacowe

sprawdź szczegóły

Doradztwo Podatkowe

sprawdź szczegóły

Badanie
Sprawozdań
Finansowych

sprawdź szczegóły

Kim jesteśmy?

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. działa od 2001 roku jako jedna z największych firm audytorskich z kapitałem polskim świadczącą profesjonalne usługi z zakresu badań sprawozdań finansowych, ale również usług doradztwa podatkowego oraz obsługi finansowo-księgowej.

Więcej

Skarbiec Wiedzy : ISP - AUDYT

2.02.2016 | WNT i import usług a współczynnik proporcji

Definicja „obrotu” nie obejmuje importu usług i nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów...
przeczytaj więcej

26.01.2016 | Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego - potwierdzenie zarejestrowania dłużnika jako podatnika VAT czynnego

W niniejszym artykule omówiono zagadnienie potwierdzenia zarejestrowania dłużnika jako podatnika VAT...
przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

2.02.2016 | Korekta kosztów uzyskania przychodów w świetle przepisów przejściowych obowiązujących w 2016 r.

Począwszy od 1 stycznia 2016 r., na mocy zmian w art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...
przeczytaj więcej

2.02.2016 | Kiedy nieściągalna wierzytelność jest kosztem uzyskania przychodów?

Datę odpisania wierzytelności nieściągalnej – jako jeden z warunków zaliczenia odpisu aktualizującego...
przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

26.01.2016 | Wprowadzone ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa dotyczące wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego

Od dnia 1 lipca 2016 r. na podatników nałożony zostanie obowiązek wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego...
przeczytaj więcej

21.01.2016 | Powołanie się na darowiznę, pożyczkę lub inne czynności cywilnoprawne w toku postępowania w sprawie dochodów nieujawnionych

Częstym wyjaśnieniem podatników w toku postępowań w sprawie dochodów nieujawnionych...
przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

3.08.2015 | Klasyfikacja umów leasingu dla potrzeb bilansowych

Zaliczenie określonych składników majątkowych do środków trwałych uzależnione jest od tego, czy jednostka sprawuje nad nimi kontrolę i czy ponosi związane z nimi ryzyko niezależnie od tego, czy ma do nich prawo własności. Problem ten dotyczy przede wszystkim...
przeczytaj więcej

3.08.2015 | Nowelizacja ustawy o rachunkowości

W dniu 5 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości - ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Głównym celem nowelizacji jest dostosowanie polskich przepisów dotyczących rachunkowości...
przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

3.08.2015 | Klasyfikacja umów leasingu dla potrzeb bilansowych

Zaliczenie określonych składników majątkowych do środków trwałych uzależnione jest od tego, czy jednostka sprawuje nad nimi kontrolę i czy ponosi związane z nimi ryzyko niezależnie od tego, czy ma do nich prawo własności. Problem ten dotyczy przede wszystkim...
przeczytaj więcej

3.08.2015 | Nowelizacja ustawy o rachunkowości

W dniu 5 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości - ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Głównym celem nowelizacji jest dostosowanie polskich przepisów dotyczących rachunkowości...
przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

Instytut Studiów Podatkowych
BIBLIOTEKA PROFESJONALISTY

Ekspert ISP-AUDYT rozwiąże każdą wątpliwość

Proszę wybrać dowolną formę kontaktu: ODEZWIEMY SIĘ do wszystkich zainteresowanych