Usługi
Księgowo Płacowe

sprawdź szczegóły

Doradztwo Podatkowe

sprawdź szczegóły

Badanie
Sprawozdań
Finansowych

sprawdź szczegóły

Kim jesteśmy?

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. działa od 2001 roku jako jedna z największych firm audytorskich z kapitałem polskim świadczącą profesjonalne usługi z zakresu badań sprawozdań finansowych, ale również usług doradztwa podatkowego oraz obsługi finansowo-księgowej.

Więcej

Skarbiec Wiedzy : ISP - AUDYT

2.11.2015 | Trzeba jak najszybciej uchwalić nową ustawę o podatku od towarów i usług

Konieczność uchwalenia nowej ustawy o podatku od towarów i usług, która zastąpi jej obecną, całkowicie skompromitowaną postać
przeczytaj więcej

23.10.2015 | Zmiana sposobu wykorzystania samochodu służbowego

Samo oświadczenie o zmianie sposobu wykorzystania pojazdu służbowego nie jest wystarczające – musi być ono potwierdzone...
przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

26.11.2015 | Obowiązek dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów z powodu nieuregulowania zobowiązań tylko do końca 2015 r.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych...
przeczytaj więcej

2.11.2015 | Nagroda roczna możne być kosztem starego roku

Wydatki na wypłatę nagrody rocznej mogą zostać zaliczone przez pracodawcę do kosztów uzyskania przychodów...
przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

26.11.2015 | Nowe zasady dotyczące wyspecjalizowanych urzędów skarbowych

Ministerstwo Finansów przygotowuje coraz więcej zmian w zakresie kompetencji urzędów skarbowych.
przeczytaj więcej

26.11.2015 | Czy ZUS od nagród z zysku stanowi koszt uzyskania przychodu?

Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłacanych nagród z zysku nie stanowią koszty uzyskania przychodu u podatnika
przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

3.08.2015 | Klasyfikacja umów leasingu dla potrzeb bilansowych

Zaliczenie określonych składników majątkowych do środków trwałych uzależnione jest od tego, czy jednostka sprawuje nad nimi kontrolę i czy ponosi związane z nimi ryzyko niezależnie od tego, czy ma do nich prawo własności. Problem ten dotyczy przede wszystkim...
przeczytaj więcej

3.08.2015 | Nowelizacja ustawy o rachunkowości

W dniu 5 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości - ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Głównym celem nowelizacji jest dostosowanie polskich przepisów dotyczących rachunkowości...
przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

3.08.2015 | Klasyfikacja umów leasingu dla potrzeb bilansowych

Zaliczenie określonych składników majątkowych do środków trwałych uzależnione jest od tego, czy jednostka sprawuje nad nimi kontrolę i czy ponosi związane z nimi ryzyko niezależnie od tego, czy ma do nich prawo własności. Problem ten dotyczy przede wszystkim...
przeczytaj więcej

3.08.2015 | Nowelizacja ustawy o rachunkowości

W dniu 5 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości - ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Głównym celem nowelizacji jest dostosowanie polskich przepisów dotyczących rachunkowości...
przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

Instytut Studiów Podatkowych
BIBLIOTEKA PROFESJONALISTY

Ekspert ISP-AUDYT rozwiąże każdą wątpliwość

Proszę wybrać dowolną formę kontaktu: ODEZWIEMY SIĘ do wszystkich zainteresowanych